Закон України від 17 вересня 1991 р. № 1554-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР». Копія.

Закон України від 17 вересня 1991 р. № 1554-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту