Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ «Про інвестиційну діяльність». Копія.

Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ «Про інвестиційну діяльність». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту