Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ «Про господарські товариства». Копія.

Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ «Про господарські товариства». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4633. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту