Закон України від 08 жовтня 1991 р. № 1636-ХІІ «Про громадянство України»

Закон України від 08 жовтня 1991 р. № 1636-ХІІ «Про громадянство України»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4634. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту