Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ «Про прокуратуру».

Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ «Про прокуратуру».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4635. Арк. 111. Копія.

Leave a Comment

Перейти до вмісту