Закон України від 04 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ «Про державний кордон України». Копія.

Закон України від 04 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ «Про державний кордон України». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4635. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту