Закон України від 04 листопада 1991 р. № 1774-ХІІ «Про Національну гвардію України». Оригінал.

Закон України від 04 листопада 1991 р. № 1774-ХІІ «Про Національну гвардію України». Оригінал.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4635. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту