Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. № 1970-ХІІ. Копія.

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. № 1970-ХІІ. Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 129

Leave a Comment

Перейти до вмісту