Закон України від 06 грудня 1991 р. № 1932-ХІІ «Про оборону України». Копія.

Закон України від 06 грудня 1991 р. № 1932-ХІІ «Про оборону України». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту