Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-ХІІ «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення». Копія.

Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-ХІІ «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 189

Leave a Comment

Перейти до вмісту