Закон України від 06 грудня 1991 р. № 1934-ХІІ «Про Збройні Сили України». Оригінал.

Закон України від 06 грудня 1991 р. № 1934-ХІІ «Про Збройні Сили України». Оригінал.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту