Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ «Про товарну біржу». Копія.

Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ «Про товарну біржу». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 55

Leave a Comment

Перейти до вмісту