Закон України від 19 грудня 1991 р. № 2001-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Копія.

Закон України від 19 грудня 1991 р. № 2001-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 102

Leave a Comment

Перейти до вмісту