Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2004-ХІІ «Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність». Копія.

Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2004-ХІІ «Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 121

Leave a Comment

Перейти до вмісту