Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2007-ХІІ «Про податок на добавлену вартість». Копія.

Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2007-ХІІ «Про податок на добавлену вартість». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 128

Leave a Comment

Перейти до вмісту