Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2009-ХІІ «Про селянське (фермерське) господарство». Копія.

Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2009-ХІІ «Про селянське (фермерське) господарство». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 144

Leave a Comment

Перейти до вмісту