Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Оригінал.

Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Оригінал.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 165

Leave a Comment

Перейти до вмісту