Закон України від 17 грудня 1991 р. № 1991-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Копія.

Закон України від 17 грудня 1991 р. № 1991-ХІІ «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 38

Leave a Comment

Перейти до вмісту