Закон України від 18 грудня 1991 р. № 1996-ХІІ «Про акцизний збір». Копія.

Закон України від 18 грудня 1991 р. № 1996-ХІІ «Про акцизний збір». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 60

Leave a Comment

Перейти до вмісту