Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності». Копія.

Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту