Постанова Верховної Ради України про День незалежності України. 20 лютого 1992 р.

Постанова Верховної Ради України про День незалежності України. 20 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4740. Арк. 191

Leave a Comment

Перейти до вмісту