Постанова Верховної Ради України № 2479-ХІІ «Про приєднання України до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року». 19 червня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України № 2479-ХІІ «Про приєднання України до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року». 19 червня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4745. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту