Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію».

Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4782. Арк. 75. Документ чинний (зі змінами).

Leave a Comment

Перейти до вмісту