Закон України від 18 листопада 1993 р. № 3623-ХІІ «Про вибори народних депутатів України».

Закон України від 18 листопада 1993 р. № 3623-ХІІ «Про вибори народних депутатів України».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4878. Арк. 158. Документ втратив чинність на підставі Закону № 541/97-ВР від 25.10.1997 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту