Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4881. Арк. 236. Документ чинний (зі змінами).

Leave a Comment

Перейти до вмісту