Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. № 3815-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. № 3815-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4881. Арк. 249

Leave a Comment

Перейти до вмісту