Закон України № 398/95-ВР «Про приєднання України до Статуту Ради Європи». 31 жовтня 1995 р.

Закон України № 398/95-ВР «Про приєднання України до Статуту Ради Європи». 31 жовтня 1995 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5139. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту