Закон України від 23 грудня 1998 р. № 353-ХІV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

Закон України від 23 грудня 1998 р. № 353-ХІV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5774. Арк. 81. Документ чинний (зі змінами).

Leave a Comment

Перейти до вмісту