Закон України від 05 березня 1999 р. № 474-ХІV«Про вибори Президента України».

Закон України від 05 березня 1999 р. № 474-ХІV«Про вибори Президента України».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5864. Арк. 109. Документ втратив чинність від 01.01.2020 р. на підставі Кодексу № 396-ІХ від 19.12.2019 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту