Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-ІV «Про землеустрій».

Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-ІV «Про землеустрій».

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6818. Арк. 131. Документ чинний (зі змінами).

Leave a Comment

Перейти до вмісту