Наказ Головної управи Війська Української Народної Республіки по Управлінню військових комунікацій. 30 грудня 1918 р.

Наказ Головної управи Війська Української Народної Республіки по Управлінню військових комунікацій. 30 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 22 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту