Наказ № 1 по Управлінню Генерального штабу про його формування й початок роботи. 10 березня 1918 р.

Наказ № 1 по Управлінню Генерального штабу про його формування й початок роботи. 10 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 1. Спр. 2 а. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту