Пояснювальна записка щодо прийняття України до складу держав — членів Міжнародної міжурядової науково-дослідної організації «Об’єднаний інститут ядерних досліджень» (ОІЯД). 1998 р.

Пояснювальна записка щодо прийняття України до складу держав — членів Міжнародної міжурядової науково-дослідної організації «Об'єднаний інститут ядерних досліджень» (ОІЯД). 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 7364. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту