Лист Командуючого ІІІ Галицьким корпусом до Начальної команди Галицької армії. 15 березня 1919 р.

Лист Командуючого ІІІ Галицьким корпусом до Начальної команди Галицької армії. 15 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 144

Leave a Comment

Перейти до вмісту