1-22-1931-012.jpg

Лист Державного міністра Української РСР до Верховної Ради Української РСР щодо питання будівництва об'єктів Південно-Українського гідрокомплексу. 7 червня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1931. Арк. 12.

Leave a Comment

Перейти до вмісту