Склад підкомісії Верховної Ради Української РСР по освіті, науці і культури,…

Склад підкомісії Верховної Ради Української РСР по освіті, науці і культури,...

Склад підкомісії Верховної Ради Української РСР по освіті, науці і культури, до якої увійшов письменник П. А. Загребельний. 18-20 листопада 1975 р.
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 22, спр. 745, арк. 10-11.

Leave a Comment

Перейти до вмісту