Протокол № 9 засідання Комісії Верховної Ради Української РСР по культурі…

Протокол № 9 засідання Комісії Верховної Ради Української РСР по культурі...

Протокол № 9 засідання Комісії Верховної Ради Української РСР по культурі, підписаний Головою Комісії по культурі Г. Майбородою та Секретарем Комісії П. А. Загребельним. 26 травня 1978 р.
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 22, спр. 758, арк. 1-2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту