Про створення слідчих комісій на місцях для розслідування справ щодо участі службовців у більшовицькому повстанні — з наказу Міністерства шляхів. Травень 1918 р.

Про створення слідчих комісій на місцях для розслідування справ щодо участі службовців у більшовицькому повстанні — з наказу Міністерства шляхів. Травень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту