Звернення Українського православного братства ім. Св. Кирила і Мефодія до службовців Міністерства освіти УД про вступ до братства для боротьби за автокефалію. [Червень] 1918 р.

Звернення Українського православного братства ім. Св. Кирила і Мефодія до службовців Міністерства освіти УД про вступ до братства для боротьби за автокефалію. [Червень] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 326. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту