Текст Молитви за Отчизну, складений Головним священиком військ УНР А. Матиюком. 31 липня 1919 р.

Текст Молитви за Отчизну, складений Головним священиком військ УНР А. Матиюком. 31 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 196

Leave a Comment

Перейти до вмісту