Довідка Начальника оперативного відділу 6-ї стрілецької дивізії про бої та походи дивізії з 24 квітня по 21 листопада 1920 р. 3 квітня 1921 р.

Довідка Начальника оперативного відділу 6-ї стрілецької дивізії про бої та походи дивізії з 24 квітня по 21 листопада 1920 р. 3 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2373. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту