Лист Міністра народної освіти М. Василенка Міністру шляхів УД П. Чубинському щодо проекту міста-саду. 31 липня 1918 р.

Лист Міністра народної освіти М. Василенка Міністру шляхів УД П. Чубинському щодо проекту міста-саду. 31 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту