Лист Міністерства народної освіти до голови Комісії із заснування Української Академії наук В. Вернадського з питань організації Академії наук і Національної бібліотеки. 7 липня 1918 р.

Лист Міністерства народної освіти до голови Комісії із заснування Української Академії наук В. Вернадського з питань організації Академії наук і Національної бібліотеки. 7 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 6 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту