Рапорт співробітників Української дипломатичної місії в Угорщині Голові місії про необхідність підвищення платні. 30 квітня 1920 р.

Рапорт співробітників Української дипломатичної місії в Угорщині Голові місії про необхідність підвищення платні. 30 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3518. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту