Із статті Н. Григоріїва “Усамостійнення України”. 29-30 жовтня 1917 р.

Із статті Н. Григоріїва “Усамостійнення України”. 29-30 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3562, оп. 1, спр. 20, арк. 166

Leave a Comment

Перейти до вмісту