Фотокартка 1-ї дружини копаного м’яча (футбольної команди) Українського студентського спортивного клубу в м. Празі. 1922 р.

Фотокартка 1-ї дружини копаного м'яча (футбольної команди) Українського студентського спортивного клубу в м. Празі. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 89

Leave a Comment

Перейти до вмісту