1-4778-3-36-073.jpg

Лист Міністерства природокористування та охорони навколишнього середовища СРСР щодо прийняття Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням та видаленням небезпечних відходів та заходи щодо забезпечення виконання цієї конвенції.
31 липня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 36. Арк. 73 — 75.

Leave a Comment

Перейти до вмісту