1-4778-3-38-063.jpg

Лист Державного комітету Української РСР по екології і раціональному природокористуванню до Держкомекономіки Української РСР щодо не погодження проведення Мінлісгоспом Українсько РСР рубок головного і користування і лісовідновних рубок та про погодження щодо дозволу Міндеревопрому Української РСР розробки по інших рубках, з метою прискорення очищення лісу від захаращеності і покращення санітарного стану насаджень. 14 лютого 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 38. Арк. 63.

Leave a Comment

Перейти до вмісту