1-4778-3-38-065.jpg

Лист Державного комітету Української РСР по екології і раціональному природокористуванню до Міністерства охорони здоров'я Української РСР, Держкомекономіки Української РСР щодо використання лікарських рослин і збільшення виробництва препаратів з них та пропозиції Міністерства охорони здоров'я Української РСР з цього питання. 14 березня 1991 р
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 38. Арк. 65 - 67.

Leave a Comment

Перейти до вмісту