1-4778-3-60-151.jpg

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 40 щодо спільно заснованого у Києві українсько-американського Центру екологічної освіти та інформації та призначення А. О. Демиденка на посаду директора цього Центру. 14 квітня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 60. Арк. 151.

Leave a Comment

Перейти до вмісту